Monday, November 26, 2012

Gjinkallat KeshilltarePara disa kohesh u botua libri (tip-komedi) Gjinkallat Keshilltare te cilin e shkruajta brenda 2 muajve te veres. Ne te gjendet jo vetem puna e atyre 2 muajve por mendime te mbledhura prej vitesh. 
Ku mund te gjendet:

  1. Shtepia e Librit, Tirane: http://www.shtepiaelibrit.com/store/sq/2816-gjinkallat-keshilltare-elian-gjini.html
  2. Tirane tek nje distributor prane 21-ishit (perkrah lokalit OSLO) i cili eshte dhe librari
  3. Kucove (mbase ne ate librarine e vogel tek sheshi i pazarit) 

No comments:

Post a Comment