Wednesday, January 2, 2013

Një Reflektim mbi Shtetin dhe Shoqërinë (jo)CivileRaportohet shpesh në mediat shqiptare shkatërrime të pyjeve (Lura) apo, në raste të tjera, keqpërdorim (keqmenaxhim) të ambjenteve dhe pronave publike. Reportime të tilla janë shumë tronditëse dhe domethënëse për një gjëndje mos-qeverisjeje që Shqipëria vuan. Disa e quajnë ‘masakër të njeriut mbi natyrën.’ Dikush tjetër e quan ‘kafshëri’ apo ‘barbarizëm.’ Mbase! Kafsha jeton në harmoni me natyrën; ajo, thotë Schopenhauer, “kurrë nuk mund të humbë rrugën e zgjedhur nga natyra” dhe si rrjedhojë nuk mund ta prishë atë. Nga historia dihet se barbarët kanë prishur civilizime, qytete dhe perandori, por në një gjëndje të pazhvilluar, ata akoma nuk kanë dalë nga ajo gjëndje shtazore që rron në paqe me natyrën. Termi i parë është më afër të vërtetës por ka një ndryshim në atë që në shoqëri njeriu pret dhe mbjell, prish edhe ngre, shkatërron dhe rregullon, dëmton e riparon dhe zbukuron. Blloqe pallatesh e shtëpish ngrihen (prishet pra natyra) por pemë e bar mbillet rreth e rreth, park dhe lulishte, pyje artificiale apo dhe liqene të tilla.

Në Shqipëri çdo gjë betonizohet dhe natyra nuk luan asnjë rol - shqiptari i sotshëm është marsian i vërtetë; ai dashuron vetëm shkretëtirën. Në ai ndërton piramida - në çdo aspect të jetës: familje, punë e shoqëri, parti apo institucion. Çfarë kuptohet dhe duket qartë është se shqiptari nuk ka kuptuar akoma se jeton shoqëri dhe jo në klan. Në klan apo fis një njeri bën si di vetë (natyrisht sipas ligjeve të klanit); ai përpiqet me natyrën ta vërë poshtë dhe përdori në interes të tij. Ai nuk do t’ia dijë për fisin tjetër, fshatin matanë apo komshinjtë e vet. Ai gëzon një liri të barbarizmit por jo liri politike të një shoqërie civile. Në shoqëri njeriu është i limituar dhe ka, përveç të drejtave, edhe detyrime. Një pemë nuk mund të pritet thjesht sepse të pëlqen dega.

Sot shqiptari ngre gardhin me çtë mund: ferra, blloqe, tulla, beton, tela, kallama, rrjeta, etj. Ngre shtëpinë ku të dojë dhe e mbulon me se të dojë: dërrasa, beton, qeska, kallamishte, llamarina e hekura. Hap e mbyll kanale e gropa dhe puseta sipas dëshirës, zgjeron shtëpinë sipas asaj që e quan gusto. Zapton tokën matanë sepse është e tija, pasi ai tjetri ia ka vjedhur pa të drejtë dhe drejtësinë ia jep vetvedit (siç thotë shkodrani). Njëtrajtshmëria dhe sistemi janë koncepte të huaja - "format themeltare të bukurisë," do të thoshtë Aristoteli në librin e famshëm Metafizika, "janë rregulli, simetria dhe e përcaktuara" - bukuria dhe pastërtia e mjedisit nuk perceptohen. Rregulli dhe normat nuk kuptohen; ligjin e bën vetë, e zbaton vetë, e ndreq dhe e përdredh vetë; për çdo gjë vendos vetë si një subjekt që nuk ka objekt dhe kontent.

Në shoqëri ka proçese që vendosin, ka pronë private por edhe të përbashkët. Edhe pse një shtëpi është e jotja ti nuk mund t’i vësh flakën sepse thjesht ashtu mendon dhe do. Duhen marrë masa, dhe leje, duhet parë kush mund të dëmtohet nga kjo gjë në mënyrë që mos të dhunohet tjetri (dhe shoqëria) apo kostoja mos t’u kalojë të tjerëve. Me një fjalë ekziston një gjëndje, që është e dukshme në të gjitha aspektet e jetës shoqërore, ku shqiptari bën si di vetë dhe lumi, mbas tij/saj, le të marrë të tjerët. Ta qeverisësh është shumë e vështirë sepse akoma nuk është zgjuar nga gjumi shekullor. Pierre Joseph Proudhon, një politikan dhe filozof francez i shekullit të XIX-të, na jep një përshkrim të detajuar të qytetarit, me një fjalë të anëtarit të një shoqërie civile, dhe, heshturazi edhe të, shtetit: "Të qeverisesh është të gjurmohesh, inspektohesh, spiunohesh, drejtohesh, udhëhiqesh nga ligji, numërohesh, rregullohesh, regjistrohesh, indoktrinohesh, predikohesh, kontrollohesh, kërkohesh, vlerësohesh, çensurohesh, komandohesh, nga krijesa që nuk kanë as të drejtën as zgjuarsinë as virtyetshmërinë për të bërë këtë gjë. Të qeverisesh është të jesh në çdo operacion, në çdo tranzakcion i shënuar, regjistruar, numëruar, taksuar, stamposur, matur, numëruar..."

Për të gjitha shqetësimet e mësipërme, pak a shumë në një formë të njëjtë, u paralajmëruan në kohët e lashta edhe Izraelitët kur kërkuan nga Samueli që të vendoste një mbret (shtet në botën tonë moderne) për ti udhëhequr, pasi djemtë e Samueli-it, të cilët ishin vendosur si gjyqtarë, kishin marrë rrugë të këqija. Samueli i paralajmëron për mbretin që: "Do t’ju marri djemtë dhe do t’i bëjë të servirin koçitë e tij e kuajt dhe do t’i vendosi përpara tyre të vrapojnë ... Do t’ju marri vajzat t’i bëjë parfumiere dhe guzhinjere dhe furrtare. Ai do marri tokat tuaja më të mira dhe vreshtat dhe ullishtet dhe do ia japi shërbëtorëve të vet ..." Pra, të jetosh në një shtet modern ligjin nuk e bën më njeriu por shoqëria, sado të papërshtatshme dhe me mangësira si ato të mësipërmet dhe secili duhet ta ndjekë atë njëlloj përndryshe kemi këtë kaos që shohim dhe që ndjemë të gjithë në shpatullat tona. Po të shkojmë pak më tutje, shqiptari më mirë pranon ato mangësira të ligjit në shtete të tjera dhe u beson më tepër atyre institucioneve sesa mangësirave të një shteti si ai shqipëtar.

Por, mund të thojë një kritik i mprehtë, ju nuk përmendët shtetin apo institucionet e tij aspak  në gjithë atë diskutim por iu drejtove vetëm individit (shqiptarit) apo shoqërisë (shqiptare). Shteti dhe institucioni, sado moderne qofshin, nuk pasqyrojnë gjë tjetër veçse ato marrëdhënie të shprehura qartë në shoqëri - ky konstatim vlen edhe për politikanin; ai nuk është alien i ardhur nga Marsi, por baba, nënë, vëlla, motër, gjysh apo gjyshe shqiptare; i lindur dhe rritur në atë ambient shoqëror. Dhe, për ta mbyllur, në shoqërinë shqiptare, zhvilimet e shtetit apo institucioneve nuk janë në harmoni me zhvilllimin e shoqërisë civile (nëse ekziston një gjë e tillë) dhe me zhvillime të tjera ekonomiko-shoqërore. Aq më keq kur koncepte të huaja janë prevalente dhe nuk kuptohen. Ato do të marrin kohën e tyre që të kuptohen dhe hyjnë në ndërgjegjen e shqiptarit.[*][*] Artikulli është marrë nga libri "Gjinkallat Këshilltare" dhe përshtatur për qëllim botimi në media.

No comments:

Post a Comment