Monday, October 20, 2014

Tituj bombastikë dhe Statistika të këqija

Gazeta Panorama[1] raporton këtë fjalim të ambasadorit të OSBE-së me rastin e hapjes se fushatës kundër dhunës në familje:
“Sipas sondazhit të INSTAT-it të vitit 2013, afërsisht 60% e grave shqiptare të pyetura në këtë sondazh kanë qenë në një moment të jetës së tyre viktimë e dhunës në familje; 53% ishin “gjatë kohës së sondazhit” në një marrëdhënie abuzive. Vetëm 8% e këtyre grave kishin kërkuar ndihmë”
“60% e grave shqiptare të pyetura në këtë sondazh kanë qenë në një moment të jetës së tyre viktimë e dhunës në familje.” Këtu nuk jepet numri i pjesëmarrësve në këtë monstër, pra numri absolut. Dhe thjesht duke raportuar përqindjen që duket e lartë dhe shet gazetën, kjo përqindje mund t’i përkasë dhe një monstre prej 10 grash.
  •   Pa “diferencën e gabimit” (margin of error) të monstrës ky numër (60%) nuk ka kuptim.

Nëse sondazhi e ka përkufizuar termin “grua” unë nuk e di, por gazeta në fjalë duhet ta shpjegojë (ta gjejë dhe japë përkrahë të dhënave). Pse është e rëndësishme? Dhuna në familje, a kemi të bjmë me marrëdhënie abuzive midis burrit dhe gruas, apo edhe baballarëve dhe vajzave të tyre? Nëse termi “grua” e përjashton vajzën, atëherë kemi të bëjmë me rastin e parë (burrë – grua). Ndërkohë që në fund të artikullit shtohet: “… dhunën ndaj grave dhe fëmijëve.”
“53% ishin “gjatë kohës së sondazhit” në një marrëdhënie abuzive.” Përsëri kemi problemin e mosdhënies së numrit të monstrës, e para, dhe e dyta, nuk na jepet koha kur ku sondazh u krye. Duke thënë sondazh i vitit 2013 është shumë e paqartë.
“Vetëm 8% e këtyre grave kishin kërkuar ndihmë.” 8% e kujt? 8% e 60% që ishin identifikuar si viktima, që do na jepte shifrën (8% x 60%) 4.8%. Dhe përsëri: 4.8% e kujt numri? Apo 8% e 53%?
[1] http://www.panorama.com.al/2014/10/20/fushate-kunder-dhunes-ne-familje-60-e-grave-viktima-dhune-vetem-8-kerkuan-ndihme/

No comments:

Post a Comment